Likit Form

  1. Solüsyon
  2. Süspansiyon
  • Hızlı absorbe olan ürünler
  • Sıcaklık, nem ve ışığa karşı yüksek stabilite
  • İçimi kolay, koku ve tat özelliğine sahip ürün üretebilme kabiliyeti
  • Ürün tekdüzeliğinin sağlama
  • Ürün kalite güvenliğinin ve sürekliliğinin garanti altına alındığı kontrollü prosesler